PHP Fonksiyonlar


Fonksiyonlar, özetle belli komutları içeren kod gruplarıdır. Her yazılım dilinin bünyesinde pek çok işlev için hazırlanmış kullanılabilir fonksiyonlar bulunur.

Fonksiyonlar direk bir işlevi yerine getirebildiği gibi, belirtilen parametreler doğrultusunda da ilgili işleve yön verebilirler.

Öntanımlı Fonksiyonlar

PHP dili de bizlere pek çok hazır fonksiyon sunar. PHP'nin sunduğu kimi fonksiyonlar yalnızca işlemlerimizi kolaylaştırmak için olsa da bazı fonksiyonlar ile php, direk yapamayacağımız işlemleri yapabilmemize olanak sağlar.

Örneğin bir kelimenin başında ve sonunda bulunan boşlukları almak için sunulan trim() fonksiyonunu fevkalade kendimiz de yazabiliriz ancak PHP'nin kendisi üzerinde eklenti geliştirmeden direk kullanamayacağımız pek çok fonksiyonu da bünyesinde barındırır.

Kullanıcı Tanımlı Fonksiyonlar

PHP dilinin sağladığı fonksiyonlar olduğu gibi projemiz için kendimiz de fonksiyonlar oluşturabiliyoruz. Çok satırlı kodlarla oluşturduğumuz bazı işlevlerin projemizin onlarca hatta kimi zaman yüzlerce yerinde uygulamak zorunda kalacağımız zaman fonksiyonlar sihirli değnek gibi imdadımıza yetişir. İlgili işlev için bir fonksiyon oluşturarak projemizin dilediğimiz yerinde tekrar tekrar kullanabiliriz. Bu sayede proje içerisindeki toplam kod satırını azaltmış olacağımız gibi, projenin geliştirilmesinde yada ilerleyen zamanda yapılacak güncelleme işlemlerinde de müthiş kolaylıklar sağlar. Bu sebeplerden dolayı fonksiyonlar, değişkenler kadar önemlidir demek abartı olmaz.

PHP İle Fonksiyon Oluşturma

En basit haliyle php dilinde kullanabileceğimiz bir fonksiyon oluşturalım.

<?PHP
function merhabaDe(){
    echo "Merhaba";
}

PHP İle Fonksiyon Çağırma

Ekrana Merhaba şeklinde çıktı veren fonksiyonumuzu oluşturduk. Ancak fonksiyonu oluşturmuş olmamız bu çıktıyı vermez. Oluşturduğumuz fonksiyonu çağırmamız gerekir. Fonksiyonu çağırma işlemimizi de şu şekilde yapıyoruz;

<?PHP
merhabaDe();

Fonksiyonumuzun ismi ve sonundaki parantezlerimizi uyguladığımızda fonksiyonu çağırmış olacağız. Fonksiyonu projemizin neresinde çağırırsak orada işlevini yerine getirecektir, merhabaDe fonksiyonumuz da fonksiyonun gövdesinde belirttiğimiz işlev olan Merhaba kelimesinin çıktısını verecektir.

Php Fonksiyonu Parametre Kullanma

Örneğimizi biraz geliştirerek verdiğimiz parametre ile özel çıktı oluşturalım

<?PHP
function benimIsmim($){
    echo "Merhaba";
}

Yalnızca kendi oluşturduğumuz fonksiyonlar değil, tüm php fonksiyonlarını çağırırken her zaman aynı yapı kullanılır.