PHP array_key_first Fonksiyonu

7.0.0 >=

Dizi değişkenleri her yazılım dili, her projede vazgeçilmez veri taşıma yöntemlerinden biridir.
Hatta kimi projelerin yazılım tarafında kullanılan verilerin %40 ından fazlası dizi değişkenlerinden oluşabilmektedir.

Evet, php dili ile geliştirdiğiniz bir projede kullandığınız dizi değişkeninin ilk elemanının key değerini almak istediğiniz zaman kullanacağınız fonksiyon array_key_first fonksiyonu.

Hızlı Kullanım

<?php
  echo array_key_first($my_php_array_variable);
?>

Örnek Kullanım 1

PHP ile oluşturduğumuz dizi değişkeninin ilk elemanının anahtarının bilgisini alalım.

<?php
  $my_php_array = Array(
    "label" => "Php Dersleri",
    "site" => "phpdersleri.com",
    "owner" => "PHP Lovers",
  );
  echo array_key_first($my_php_array);
?>

Örnekte gördüğünüz üzere $my_php_array dizi değişkenini oluşturarak, içerisinde 3 değer tanımladık.
İlk anahtarı label, değeri PHP Dersleri
İkinci anahtar site, değeri ise phpdersleri.com
üçüncü anahtar owner, değeri ise PHP Lovers

echo array_key_first($my_php_array) satırı ile PHP motorumuza $my_php_array değişkeninin ilk elemanının anahtarının ismini vermesini istedik.
Sonuç olarak alacağımız çıktı ise;

label

şeklinde olacaktır.

PHP 7.3.0 Öncesi Versiyonlar İçin

Evet, array_key_first fonksiyonu PHP 7.3.0 versiyonu ile hayatımıza girdi. Haliyle daha önceki versiyonlarda çalıştırdığınız bir projeniz varsa ve bu fonksiyonu kullanmaya ihtiyacınız varsa;

<?php
  if ( !function_exists("array_key_first") ){
    function array_key_first(array $array){
      foreach($array as $key => $value)
        return $key;
    }
  }
?>

şeklinde fonksiyonun tanımlamasını gerçekleştirebilir, yazdığımız bu fonksiyonu kodlarınızın başlangıcında dahil ettiğiniz ayarların yada genel fonksiyonlarınızın bulunduğu php dosyanıza dahil edip kullanabilirsiniz.